Logo Generalitat de Catalunya
En què consisteix l’iFest?

L’iFest consisteix en un conjunt d’activitats que tenen com a objectiu fomentar la innovació i l’esperit emprenedor entre els i les joves del nostre país i fer aflorar el seu talent alhora que donen solució als constants reptes que planteja la nostra societat. Aquests reptes provenen de la ciència, la innovació, la tecnologia i, en definitiva, de la disrupció en general. Aquests estan estretament vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Es divideix en quatre activitats principals: l’iFest Bootcamp, l’iFest Competition, l’iFest Acceleration i l’iFest Open Campus.

Què és la iFest Competition?

La iFest Challenge Competition és l’activitat central de l’iFest en què els i les joves es posaran a prova. És el moment de presentar els seus projectes i d’exposar-los davant un jurat format per experts que valoraran la seva idea. Es divideix en tres fases: preselecció, semifinal i final. Només a la semifinal i a la final es duran a terme presentacions en temps real davant el jurat. Les presentacions es fan en format de pitch, i tenen una durada de pocs minuts.

Qui pot participar en la competició de reptes de l’iFest (iFest Challenge Competition)?

Tots i totes les estudiants que tinguin entre 15 anys i 30 anys. Així doncs, cal que els i les participants cursin ESO, Batxillerat, Formació Professional o estudis universitaris per participar en la iFest Competition.

Quines són les categories de la iFest Competition?

La competició es divideix en dues categories en funció de l’edat dels participants.

a) Categoria Júnior: joves de Catalunya menors d’edat, estudiants de segon cicle d’ESO, Batxillerat i Formació Professional.

b) Categoria Sènior: joves de dins i fora de Catalunya de 18 a 30 anys, estudiants i/o emprenedors.

Quan m’he d’inscriure per participar en la iFest Competition?

Les inscripcions per participar en la iFest Challenge Competition s’obriran als voltans del mes de març.

Qui és la persona sol·licitant que ha d'emplenar la sol·licitud per participar en la iFest Challenge Competition?

Pels equips de la Categoria Júnior, haurà de ser el docent/responsable de l’equip qui empleni la sol·licitud com a ‘persona sol·licitant’ amb les dades dels tres alumnes que integren l’equip.

Pels equips de la Categoria Sènior, qui empleni la sol·licitud com a ‘persona sol·licitant’ haurà de ser el membre de l’equip que vulgui exercir el rol de shaker. En aquesta sol·licitud, només han de constar les dades dels tres estudiants que integren l’equip.

A on he de presentar la sol·licitud per participar en la iFest Competition?

Les inscripcions per participar en la competició de reptes de l’iFest (iFest Challenge Competition) s’han d’efectuar a través del formulari habilitat a la pàgina web tramits.gencat.cat. Encara no està disponible.

Quants participants ha de tenir un equip?

Els equips han d’estar formats per 2 o 3 membres. No podran participar equips integrats per més o menys persones.

És obligatori participar en l’iFest Bootcamp per poder participar en la iFest Competition?

No, no és obligatori haver participat a la l’iFest Bootcamp per inscriure’s a la iFest Competition. Tot i això, és recomanable, ja que l’iFest Bootcamp està concebut com una preparació per desenvolupar el projecte amb el qual l’equip es presentarà a la iFest Competition.

Tots els equips competiran el dia de la final de la iFest Competition?

No. La competició es divideix en tres fases: preselecció, semifinal i final. Només a la semifinal i a la final es duran a terme presentacions en temps real davant el jurat. Només aquells equips que superin la semifinal competiran de manera presencial el dia de la final de la iFest Challenge Competition.

Fase 1 (preselecció): Preselecció inicial a través de la candidatura presentada (inscripció). En el moment de la inscripció, cada equip lliurarà la descripció del seu projecte i un vídeo de presentació de la solució. S’escolliran tres projectes per cada repte i cada categoria.

Fase 2 (semifinal): Competició prèvia per a la selecció dels finalistes de cada repte. En la semifinal, cadascun dels equips exposarà la seva solució en format pitch i el seu prototip davant un jurat. Es durà a terme a través d’una sessió en línia i no presencial. S’escollirà un projecte per cada repte i cada categoria.

Fase 3 (final): Competició final per la selecció dels tres equips guanyadors de cada categoria. Cadascun dels equips finalistes exposarà la seva solució en format pitch en un esdeveniment presencial davant un jurat expert. S’escolliran tres projectes guanyadors per cada categoria.

Com es conforma el jurat i qui en forma part?

Cadascuna de les tres fases de la iFest Challenge Competition té un jurat específic.

Per a la Fase 1 (preselecció) el jurat estarà compost per un/a representant de cada repte i dos membres de la Generalitat de Catalunya.

Per a la Fase 2 (semifinal) el jurat estarà compost per un/a representant de cada repte, dos membres de la Generalitat de Catalunya i dos experts/es en representació de l’ecosistema emprenedor català.

Per a la Fase 3 (final) el jurat estarà compost per un panell de sis experts/es en representació de l’ecosistema emprenedor català.

Quins són els criteris de puntuació de cada fase?

A la Fase 1 (preselecció) el jurat de preselecció seleccionarà les candidatures a partir de la documentació presentada per cada equip. Se’n seleccionaran tres per a cada repte i categoria. Per a la selecció d’aquestes candidatures es consideraran els següents criteris, amb una puntuació màxima de 100 punts, d’acord amb els següents criteris:

 1. Aplicabilitat i originalitat de la solució al repte plantejat per l’sponsor – fins a 50 punts
 2. El vídeo de presentació – fins a 50 punts

 

A la Fase 2 (semifinal) el jurat seleccionarà els equips finalistes a patir de la presentació en format pitch que facin. Una vegada feta, el jurat escollirà un equip finalista de cada repte, d’acord amb els següents criteris:

 1. La presentació realitzada per l’equip en la semifinal – fins a 50 punts
 2. El prototip – fins a 30 punts
 3. Puntuació obtinguda a la preselecció (per calcular-ho es dividirà la puntuació obtinguda entre 5) – fins a 20 punts

 

A la Fase 3 (final) se celebrarà una ronda de presentació de pitch final entre els equips finalistes de cada repte a través de la qual el jurat establert en aquesta fase escollirà les tres millors solucions d’acord amb els següents criteris:

 1. El grau d’innovació del projecte – fins a 10 punts
 2. El grau de viabilitat del projecte – fins a 10 punts
 3. El grau d’escalabilitat del projecte – fins a 15 punts
 4. El grau de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental i la transversalitat de la perspectiva de gènere interseccional – fins a 15 punts
 5. Presentació o pitch – fins a 30 punts
 6. El prototip – fins a 20 punts
Què passa si el dia de la semifinal o de la final de la iFest Competition un/a membre no pot assistir?

Si un/a membre de l’equip no pot assistir a la semifinal o a la final de la iFest Competition, la resta dels o les integrants de l’equip defensaran la seva solució en representació de tots i totes les membres de l’equip. L’absència d’un/a membre en algun o ambdós d’aquests moments de la iFest Challenge Competition no comporta el dret a rebre el premi, si és el cas.

El o la shaker d’un equip Sènior ha de ser un/a docent?

No, el shaker d’un equip de la categoria Sènior no té per què ser un/a docent. De fet, a la categoria Sènior un/a integrant de l’equip hauria d’assumir el rol de shaker.

Puc plantejar el meu propi repte?

Només els equips de la Categoria Sènior tenen l’opció de presentar una solució a un repte lliure propi.

En el cas de repte lliure, si ja he presentat el meu propi projecte a una altra convocatòria/premis, puc fer-ho a l’iFest?

Sí, a condició que el teu projecte no hagi estat premiat en una convocatòria anterior de l’iFest o hagi estat premiat i preaccelerat en el marc d’un altre premi. Si vas resultar guanyador/a d’un altre premi, però aquest no anava acompanyat d’una preacceleració posterior, et pots presentar a l’iFest amb aquest repte.

Si ja he participat en una edició anterior de l’iFest, puc tornar a fer-ho?

Sí, pots tornar a participar.

Quin és el premi si guanyo la iFest Competition? La iFest Acceleration

S’estableixen dues categories de premis: una per a la Categoria Júnior i una altra per a la Categoria Sènior.

La iFest Acceleration de la Categoria Júnior consta d’una preacceleració de la solució presentada a la final de la iFest Challenge Competition per als primers tres equips classificats. Aquesta preacceleració es durà a terme a Catalunya previsiblement durant set dies entre els mesos de juny i juliol.

La iFest Acceleracion de la Categoria Sènior consta d’una preacceleració de la solució presentada el dia de la final de la iFest Challenge Competition per als primers tres equips classificats. Aquesta preacceleració tindrà lloc en dues fases. La primera es durà a terme a Catalunya, previsiblement durant set dies entre els mesos de juny i juliol. La segona es durà a terme en una ciutat estrangera durant set dies durant l’estiu de l’any 2023.

Totes les despeses associades a les preacceleracions com els vols, l’estada i els àpats bàsics són a càrrec dels Premis iFest.

Què és l’iFest Bootcamp?

L’iFest Bootcamp és un entrenament intensiu i concentrat en unes poques setmanes que busca proporcionar el suport en la preparació del repte d’una manera atractiva i intensiva per tal que els i les joves (players) i els i les docents (shakers) puguin introduir-se en la metodologia del pensament de dissenyador (design thinking) i començar a encarar la resolució del repte. La participació en el Bootcamp és opcional tot i que és altament recomanable.

Podem treballar en més d’un repte a la vegada?

No. Cadascun dels equips ha d’escollir un repte amb el qual participar tant a l’iFest Bootcamp com en la iFest Challenge Competition.