Logo Generalitat de Catalunya
En què consisteix l’iFest?

L’iFest consisteix en un conjunt d’activitats que tenen com a objectiu fomentar la innovació i l’esperit emprenedor entre els i les joves del nostre país i fer aflorar el seu talent alhora que donen solució als constants reptes que planteja la nostra societat. Aquests reptes provenen de la ciència, la innovació, la tecnologia i, en definitiva, de la disrupció en general. Aquests estan estretament vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Es divideix en quatre activitats principals: l’iFest Bootcamp, l’iFest Competition, l’iFest Acceleration i l’iFest Open Campus (pròximament).

Consulteu les Bases Reguladores dels Premis iFest: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=971780

Què és la iFest Challenge Competition?

La iFest Challenge Competition és l’activitat central de l’iFest en què els i les joves es posaran a prova. És el moment de presentar els seus projectes i d’exposar-los davant un jurat format per experts que valoraran la seva idea. Es divideix en tres fases: preselecció, semifinal i final. Només a la semifinal i a la final es duran a terme presentacions en temps real davant el jurat. Les presentacions es fan en format de pitch, i tenen una durada de pocs minuts.

Qui pot participar en la competició de reptes de l’iFest (iFest Challenge Competition)?

Tots i totes les estudiants a partir de 3r d’ESO i fins als 30 anys. Així doncs, cal que els i les participants cursin ESO, Batxillerat, Formació Professional, estudis universitaris o tinguin un projecte emprenedor incipient per participar en la iFest Competition.

Quants participants ha de tenir un equip?

Els equips han d’estar formats per 2 o 3 membres. No podran participar equips integrats per més o menys persones.

Quines són les categories de la iFest Competition?

La competició es divideix en dues categories en funció de l’edat dels participants.

a) Categoria Júnior: joves de Catalunya menors d’edat, estudiants de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Formació Professional.

b) Categoria Sènior: joves de 18 a 30 anys, estudiants de Batxillerat, Formació Professional i estudis universitaris; i/o emprenedors.

Si en un equip hi ha barreja de menors i majors d’edat, aquest participarà en la Categoria Júnior, amb la següent imitació:

 • Excepcionalment, en la categoria Júnior, un equip pot tenir membres menors d’edat i majors d’edat sempre que el o els majors d’edat no superin els 19 anys.
Quan m’he d’inscriure per participar en la iFest Competition?

Les inscripcions per participar en la iFest Challenge Competition ja estan obertes fins al 21 de març a les 15h!

Pots inscriure’t seguint aquest enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/23644-Premis-iFest-2024?category=76573236-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

Quina documentació he de presentar per inscriure'm?

La documentació que s’haurà de lliurar per participar en la competició és la que hi ha plasmada a les Bases Reguladores:

«8.2 Al formulari de sol·licitud, degudament formalitzat, ha de constar la informació obligatòria següent:

 • a) Descripció de la solució que dona resposta al repte triat.
 • b) Enllaç al vídeo de presentació de la solució al repte triat, de, com a màxim, tres minuts de durada.»

La descripció estarà limitada a 500 caràcters, amb la qual cosa, només podreu introduir una breu “sinopsi” de la solució al repte que planteja l’equip.

La descripció s’acompanyarà d’un vídeo (de màxim 3 minuts) de format lliure: us podeu gravar fent un elevator pitch, podeu fer un «anunci» de la vostra solució… el que vosaltres vulgueu!

Tanmateix, sigui quin sigui el format escollit, el que volem és que s’expliqui clarament en què consisteix la solució, l’aplicabilitat i originalitat del projecte, en què millora altres que ja puguin existir, la viabilitat, l’escalabilitat…

Qui és la persona sol·licitant que ha d'emplenar la sol·licitud per participar en la iFest Challenge Competition?

Pels equips de la Categoria Júnior, haurà de ser el docent/responsable de l’equip qui empleni la sol·licitud com a ‘persona sol·licitant’ amb les dades dels tres alumnes que integren l’equip.

Pels equips de la Categoria Sènior, qui empleni la sol·licitud com a ‘persona sol·licitant’ haurà de ser el membre de l’equip que vulgui exercir el rol de shaker o un docent/responsable de l’equip. En aquesta categoria, no és obligatori que un docent o mentor consti com a shaker de l’equip.

He introduït informació errònia al formulari d'inscripció. Com ho arreglo?

Si t’has equivocat en alguna dada quan emplenaves el formulari (com per exemple l’enllaç al vídeo de presentació, el teu DNI, el teu nom, el correu electrònic de contacte…) i has rebut un Requeriment d’esmena, has de donar resposta fent una «aportació de documentació». Només cal que segueixis aquests passos:

1. Entra en aquest enllaç i fes clic a «inicia»

2. Descarrega el formulari. Revisa que tinguis el programari necessari (Adobe Reader versió 9.1 o superior)

3. Obre el document des de l’explorador d’arxius (no se us obrirà des del navegador)

4. Emplena’l amb les dades de la persona sol·licitant. Recorda que necessitaràs el codi d’expedient al tràmit que vas fer. El trobaràs a la teva Àrea Privada de https://web.gencat.cat/ca/tramits.

5. En arribar a «Tipus de documentació que s’aporta», escull «resposta requeriment». Llavors, hauràs d’adjuntar un document de text o PDF en el qual quedi reflectida la informació que se’t demana

6. Valida i desa el formulari

7. Torna a la web i ves a l’apartat «enviar a tramitar i rebre rebut de registre». Adjunta el formulari d’aportació de documentació i envia’l

 

És obligatori participar en l’iFest Bootcamp per poder participar en la iFest Competition?

No, no és obligatori haver participat a la l’iFest Bootcamp per inscriure’s a la iFest Challenge Competition. Tot i això, és recomanable, ja que l’iFest Bootcamp està concebut com una preparació per desenvolupar el projecte amb el qual l’equip es presentarà a la iFest Challenge Competition.

Inscriure’s a l’iFest Bootcamp no significa una inscripció automàtica a la iFest Challenge Competition. Caldrà completar correctament la sol·licitud formal per participar a la Competició quan s’obri el període d’inscripcions.

Tots els equips competiran el dia de la final de la iFest Competition?

No. La competició es divideix en tres fases: preselecció, semifinal i final. Només a la semifinal i a la final es duran a terme presentacions en temps real davant el jurat. Només aquells equips que superin la semifinal competiran de manera presencial el dia de la final de la iFest Challenge Competition.

Fase 1 (preselecció): Preselecció inicial a través de la candidatura presentada (inscripció). En el moment de la inscripció, cada equip lliurarà la descripció del seu projecte i un vídeo de presentació de la solució. S’escolliran tres projectes per cada repte i cada categoria.

Fase 2 (semifinal): Competició prèvia per a la selecció dels finalistes de cada repte. En la semifinal, cadascun dels equips exposarà la seva solució en format pitch i el seu prototip davant un jurat. Es durà a terme a través d’una sessió en línia i no presencial. S’escollirà un projecte per cada repte i cada categoria.

Fase 3 (final): Competició final per la selecció dels tres equips guanyadors de cada categoria. Cadascun dels equips finalistes exposarà la seva solució en format pitch en un esdeveniment presencial davant un jurat expert. S’escolliran tres projectes guanyadors per cada categoria.

Com es conforma el jurat i qui en forma part?

Cadascuna de les tres fases de la iFest Challenge Competition té un jurat específic.

Per a la Fase 1 (preselecció) el jurat estarà compost per un/a representant de cada repte i dos membres de la Generalitat de Catalunya.

Per a la Fase 2 (semifinal) el jurat estarà compost per un/a representant de cada repte, dos membres de la Generalitat de Catalunya i dos experts/es en representació de l’ecosistema emprenedor català.

Per a la Fase 3 (final) el jurat estarà compost per un panell de sis experts/es en representació de l’ecosistema emprenedor català.

Quins són els criteris de puntuació de cada fase?

A la Fase 1 (preselecció) el jurat de preselecció seleccionarà les candidatures a partir de la documentació presentada per cada equip. Se’n seleccionaran tres per a cada repte i categoria. Per a la selecció d’aquestes candidatures es consideraran els següents criteris, amb una puntuació màxima de 100 punts, d’acord amb els següents criteris:

 1. Aplicabilitat i originalitat de la solució al repte plantejat per l’sponsor – fins a 25 punts
 2. Descripció del projecte – fins a 25 punts
 3. El vídeo de presentació – fins a 50 punts

 

A la Fase 2 (semifinal) el jurat seleccionarà els equips finalistes a patir de la presentació en format pitch que facin. Una vegada feta, el jurat escollirà un equip finalista de cada repte, d’acord amb els següents criteris:

 1. La presentació realitzada per l’equip en la semifinal – fins a 50 punts
 2. El prototip mostrat durant el pitch – fins a 40 punts
 3. Puntuació obtinguda a la preselecció (per calcular-ho es dividirà la puntuació obtinguda entre 5) – fins a 10 punts

 

A la Fase 3 (final) se celebrarà una ronda de presentació de pitch final entre els equips finalistes de cada repte a través de la qual el jurat establert en aquesta fase escollirà les tres millors solucions d’acord amb els següents criteris:

 1. El grau d’innovació del projecte – fins a 10 punts
 2. El grau de viabilitat del projecte – fins a 10 punts
 3. El grau d’escalabilitat del projecte – fins a 15 punts
 4. El grau de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental i la transversalitat de la perspectiva de gènere interseccional – fins a 15 punts
 5. Pitch – fins a 30 punts
 6. El prototip – fins a 20 punts
El o la shaker d’un equip Sènior ha de ser un/a docent?

No, el shaker d’un equip de la categoria Sènior no té per què ser un/a docent, tot i que és recomanable. En cas de guanyar, el shaker acompanyarà l’equip a l’estada de preacceleració.

Què passa si el dia de la semifinal o de la final de la iFest Competition un/a membre no pot assistir?

Si un/a membre de l’equip no pot assistir a la semifinal o a la final de la iFest Competition, la resta dels o les integrants de l’equip defensaran la seva solució en representació de tots i totes les membres de l’equip. L’absència d’un/a membre en algun o ambdós d’aquests moments de la iFest Challenge Competition no comporta el dret a rebre el premi, si és el cas.

Puc plantejar el meu propi repte?

Només els equips de la Categoria Sènior tenen l’opció de presentar una solució a un repte lliure propi.

En el cas de repte lliure, si ja he presentat el meu propi projecte a una altra convocatòria/premis, puc fer-ho a l’iFest?

Sí, a condició que el teu projecte no hagi estat premiat en una convocatòria anterior de l’iFest o hagi estat premiat i preaccelerat en el marc d’un altre premi. Si vas resultar guanyador/a d’un altre premi, però aquest no anava acompanyat d’una preacceleració posterior, et pots presentar a l’iFest amb aquest repte.

Si ja he participat en una edició anterior de l’iFest, puc tornar a fer-ho?

Sí, pots tornar a participar.

Quin és el premi si guanyo la iFest Competition? La iFest Acceleration

S’estableixen dues categories de premis: una per a la Categoria Júnior i una altra per a la Categoria Sènior.

La iFest Acceleration de la Categoria Júnior consta d’una preacceleració de la solució presentada a la final de la iFest Challenge Competition per als primers tres equips classificats. Aquesta preacceleració es durà a terme a Catalunya previsiblement durant set dies entre els mesos de juny i juliol.

La iFest Acceleracion de la Categoria Sènior consta d’una preacceleració de la solució presentada el dia de la final de la iFest Challenge Competition per als primers tres equips classificats. Aquesta preacceleració tindrà lloc en dues fases. La primera es durà a terme a Catalunya, pels guanyadors Júnior, previsiblement durant tres dies en el mes de juny. La segona es durà a terme en una ciutat estrangera, pels guanyadors Sènior, durant cinc dies també durant el mes de juny.

Totes les despeses associades a les preacceleracions com els vols, l’estada i els àpats bàsics són a càrrec dels Premis iFest.

Què és l’iFest Bootcamp?

L’iFest Bootcamp és un entrenament intensiu i concentrat en unes poques setmanes que busca proporcionar el suport en la preparació del repte d’una manera atractiva i intensiva per tal que els i les joves (players) i els i les docents (shakers) puguin introduir-se en la metodologia del pensament de dissenyador (design thinking) i començar a encarar la resolució del repte. La participació en el Bootcamp és opcional tot i que és altament recomanable.

Podem treballar en més d’un repte a la vegada?

No. Cadascun dels equips ha d’escollir un repte amb el qual participar tant a l’iFest Bootcamp com en la iFest Challenge Competition.