Logo Generalitat de Catalunya

Com podem preveure les avaries dels autobusos a través de l’estudi de la big data que generen?