Loading...
splashing 275950 1920

Barcelona, aigua, i turisme sostenible. Com conscienciem, innovem, i aprenem per posar en valor l’aigua?


Aigües de Barcelona gestiona el servei d'abastament d'aigua potable a Barcelona i 22 municipis més del seu entorn, i el de sanejament i depuració d'aigües residuals a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. A més, presta altres serveis com el de clavegueram, telelectura, la gestió d'aigua no potable, la d'aigües de bany, o la conservació de fonts ornamentals, per oferir a la ciutadania, les empreses i els ajuntaments un servei de qualitat en tot allò relacionat amb el cicle urbà de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona.


Proposta de repte

Barcelona, aigua, i turisme sostenible. Com conscienciem, innovem, i aprenem per posar en valor l’aigua?

L’aigua és un element essencial per a la vida. El cos humà està constituït majoritàriament per aigua (el 70% del nostre cos, i fins el 90% en el cas del cervell, és aigua) i és fonamental pel funcionament de l’organisme, l’eliminació de toxines a través del òrgans vitals, i la regulació de la temperatura del cos; cosa que i per això és tan important una bona hidratació.

Si fem un repàs per la història, podrem veure com les gran civilitzacions s’han desenvolupat i prosperat al voltant de l’aigua. De fet, de la qualitat de l’aigua en depèn la qualitat de vida de les persones.

Períodes de sequera o grans inundacions, fenòmens meteorològics adversos i contradictoris cada vegada més freqüents degut al canvi climàtic, posen en perill la garantia de forma sostenible d’aquest recurs bàsic per a la supervivència a generacions futures, en una població cada vegada més àmplia. És per això que, des d’Aigües de Barcelona treballem per l’educació i sensibilització de la importància de fer un ús eficient del recurs de l’aigua.

Són nombroses les iniciatives que desenvolupem a l’àrea metropolitana de Barcelona per a la conscienciació de l’ús sostenible de l’aigua (programes educatius com “Aqualogia”, “Compartim un futur”, o “Un got d’aigua”; visites escolars a la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí; i activitats específiques desenvolupades al Museu Agbar de les Aigües, entre d’altres). Però també és cert que el nostre territori és visitat per multitud de persones que no resideixen a l’àrea metropolitana i amb els quals no podem treballar aquest nivell de conscienciació.

Segons el Fòrum de l’Economia de l’Aigua, “un turista gasta entre 3 i 4 vegades més aigua que un resident: entre 300 i 400 litres / dia”.

Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els hotels de Barcelona van rebre 2,2 milions de turistes durant l’estiu de 2018 (amb un 84,3% de procedència internacional); 4,6 milions si sumem la resta de tipologies d’allotjament (pisos turístics i albergs, entre d’altres); un 30% del total de turistes que visiten la ciutat de Barcelona anualment.

El nombre de creueristes que van arribar al Port de Barcelona va ascendir a més de 997.000; i els nombre de passatgers de l’Aeroport de Barcelona el Prat va augmentar en un 3,8% durant aquest estiu.

En aquest sentit, el sector turístic té una doble responsabilitat: com a receptor del recurs, però també, i en una posició molt rellevant, com a promotor i imatge d’iniciatives molt potents en aquest sentit, mostrant un ferm compromís amb el desenvolupament sostenible, la lluita contra el canvi climàtic, i els objectius de l’Organització de les Nacions Unides .

Accions d’economia circular i reutilització, a fi d’estalviar recursos i reduir l’impacte ambiental, campanyes de conscienciació sobre el consum responsable de l’aigua als establiments turístics, o conscienciació sobre la garantia d’ús del recurs amb la màxima eficiència i eficàcia, posant en valor la qualitat del servei, són, entre d’altres, alguns dels exemples que podem trobar al sector.


El repte consisteix en:

  • Fer arribar la conscienciació sobre l’ús responsable del recurs, i el coneixement sobre la complerta garantia sanitària i qualitat de l’aigua al territori, tant als agents involucrats al sector turístic, com a l’usuari final.
  • Desenvolupar iniciatives disruptives i creatives al voltant de la gestió sostenible i responsable del recurs de l’aigua.
  • Potenciar el coneixement en xarxa entre el conjunt del sector turístic i els món de l’aigua, a fi d’establir sinèrgies i col·laboracions futures

Dades clau del repte

Possibles tecnologies a aplicar: IoT; AI, Smart Water; Big Data.

A tenir en compte: normativa en matèria d’aigües, normativa emplaçaments turístics, etc; així com totes les activitats i àmbits d’actuació que ja es desenvolupen des d’Aigües de Barcelona.**Per canviar de repte seleccionat, accedeixi a la configuració del seu equip a través de la pestanya EQUIP.*

Amb el suport de:

dime logo imagine logo imagine logo

ACCEDEIX