Loading...
autoconsumo

Com apoderar les persones perquè puguin decidir sobre el seu consum d’energia?


ICAEN L'Institut Català d'Energia és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.


Proposta de reptes: escollir-ne un

Repte 1: Com la tecnologia revolucionarà la generació i ús de l’energia que produïm?

Catalunya es prepara per a la captació, aprofitament i emmagatzematge elèctric de l’energia solar, l’energia del segle XXI. Aquest és l’objectiu de l’estratègia SolarCAT que contempla un programa de sostres solars amb emmagatzematge distribuït. Això permetrà la possibilitat que l’usuari pugui generar, emmagatzemar, compartir i vendre (quan la normativa ho permeti) l’energia generada tot aprofitant el principal recurs energètic de què disposa Catalunya, el Sol.

La producció d’energia elèctrica per a consum propi mitjançant plaques solars fotovoltaiques (autoconsum fotovoltaic), i la compartició d’aquesta energia produïda amb fonts d’energia renovable amb la resta de veïns d’una comunitat, són uns dels pilars en què es basa el nou model energètic.

La tecnologia i la digitalització de l’energia facilitarà que els usuaris puguin produir energia solar, compartir-la i inclús comercialitzar l’excedent d’electricitat que produeixin les seves plaques fotovoltaiques. El sistema es basa en microxarxes de comunitats de veïns, aïllades de la xarxa comercial, que captaran la seva pròpia energia a través de les plaques fotovoltaiques, la distribuiran entre els veïns i utilitzaran la tecnologia disponible com a mecanisme de gestió i facturació de les transaccions.

Els usuaris poden ajudar a incrementar la potència renovable a Catalunya i a reduir el seu rebut elèctric amb sistemes d’autoconsum fotovoltaic. També, cada cop és més freqüent la comercialització a Catalunya de les bateries estacionàries residencials amb la tecnologia ió liti, que permet millorar molt l’eficiència del sistema al garantir que l’energia generada durant el dia es pot utilitzar per la nit. Amb l’increment d’instal·lacions solars i bateries arreu de Catalunya, es pot garantir a mig termini la suficient capacitat d’energia distribuïda que permeti que les comunitats solars també siguin una realitat al nostre país com ja ho són avui a Alemanya, Austràlia o a l’estat de Califòrnia.

 

Repte 2: Com utilitzar la bateria del vehicle elèctric per emmagatzemar i utilitzar l’energia a casa?

La mobilitat elèctrica constitueix una de les palanques de la necessària transició cap a una energia neta i intel·ligent, mitjançant:

 • L’increment significatiu i substancial de l’eficiència energètica
 • La penetració, de forma massiva, de les energies renovables en un sector captiu del petroli i que constitueix el 40% del consum energètic de Catalunya.
 • L’emmagatzematge distribuït d’energia elèctrica, fonamental per al creixement de les energies renovables en el mix elèctric
 • L’acceleració del necessari desenvolupament de les xarxes elèctriques intel·ligents
 • La contribució a la descentralització de la generació elèctrica
 • L’efecte multiplicador de l’autoconsum, en compartir les xarxes intel·ligents i la necessitat d’emmagatzematge
 • La reducció directa de la dependència del petroli

Amb l’assumpció de les externalitats ambientals i sobre la salut del model energètic:

 • Millorant la qualitat de l’aire a les ciutats pel que fa a òxids de nitrogen, les partícules fines i la contaminació acústica
 • Reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle

Consolida un nou sector industrial innovador al voltant de les necessitats perifèriques del vehicle elèctric, de l’eficiència energètica i de la interconnectivitat.

 • Sector de la electrònica de potència
 • Innovació tecnològica en xarxes de distribució elèctrica
 • Tecnologies de la informació i la comunicació.

Actualment, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 2016 el Pla d’acció per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics 2016-2019. L’objectiu del pla és convertir Catalunya en un país atractiu per al vehicle elèctric a través de la garantia de subministrament energètic als usuaris i al parc de vehicles que circula per la xarxa viària catalana. Cal superar les barreres que, a dia d’avui, impedeixen que Catalunya assoleixi els nivells d’implantació que el vehicle elèctric té a altres països d’Europa.

La infraestructura de recàrrega és, doncs, clau per al seu desenvolupament i implantació. no hi haurà vehicles elèctrics circulant per carrers i carreteres amb normalitat si no hi ha una infraestructura de recàrrega que permeti que els vehicles es desplacin pel territori de forma similar a com actualment ho fan els vehicles convencionals.

Alhora, és un factor clau la instal·lació de punts de recàrrega vinculats, és a dir, aquells punts instal·lats als garatges particulars i comunitaris per carregar el vehicle elèctric diàriament.

És també clau el desenvolupament de serveis que permetin l’ús de l’energia continguda a les bateries del vehicle elèctric en qualsevol lloc, de manera fàcil i que pugui ser gestionada amb aplicacions o programes de l’usuari.


Dades clau del repte:

Repte 1

Eines i recursos a tenir en compte:


       Repte 2: 


**Per canviar de repte seleccionat, accedeixi a la configuració del seu equip a través de la pestanya EQUIP.**

Amb el suport de:

dime logo imagine logo imagine logo

ACCEDEIX